ازن ژنراتور

قیمت ازن ژنراتور

ازن چیست؟

ازن گازی با چگالی 5/1 برابر اكسيژن كه يكی از اشكال آلوتروپ اكسيژن است و گازی سمی و دارای نقطه جوش -112 درجه سانتيگراد و بسيار ناپايدار است. اين گاز در فاز گازی پايدارتر از حالت مايع است در حالت گازی بی رنگ و بی بو است و در حالت مايع به صورت آبی تيره ديده می شود.

تاریخچه استفاده از گاز ازن

استفاده از گاز ازن دارای سابقه يك قرن می باشد كه اولين بار در سال 1840توسط اچونبين  از الكتروليز اسيد سلفوريك كشف شد و برای اولين بار در سال 1886در گندزدايی آب توسط مارتينس به کار  گرفته شد تا قبل جنگ جهانی اول كه گاز كلر به صورت انبوه ساخته نشده و خواص بيوشيميايی و شيميايی آن مورد مطالعه قرار نگرفته بود ازن در تصفيه پساب ها كاربرد خود را نشان داده بود اما با حضور گاز كلر و ارزان بودن و تهيه ساده آن نسبت به كلر كاربرد ازن كاهش يافت. در دهه 80 ميلادی متوجه شدند كه وجود گاز كلر تركيبات زنجيری را به تركيبات حلقوی تبديل میكند با بروز اين مشكل توجه دوباره به ازن جلب شد و كاربرد مطمئن آن سبب گرديد كه در دهه 80 كاربردهای ديگر اين گاز مشخص شد كه می توان از آن برای اكسيداسيون آهن و منگنز موجود در آب كه عناصر بسيار خطرناكی در آبهای آشاميدنی هستند به كار رود.

خصوصيات بيوشيميایی ازن

نقش ازن در تصفيه آب و پساب به عنوان يك عامل اكسيد كننده ويك تركيب ميكروب كش حائز اهميت بوده و د رمحيط آبي خصوصيات مشابهي با كلر دارد . از اينرو اين دو ماده بعنوان رقيب يكديگر ودر مواردي مكمل يكديگر مطرح مي باشند. ازن داراي دو خاصيت بسيار مهم در ارتباط با محيط اطراف خود مي باشد.

قیمت ازن ژنراتور

ازن به عنوان ضد عفونی کننده قوی

خصوصيات ميكروب زدایی ازن بيانگر پتانسيل بالاي اكسيد اسيون آن مي باشد. تحقيقات نشان مي دهد كه گند زدایي توسط ازن حاصل اثر مستقيم آن برباكتري ها وتجزيه ديواره سلولي باكتري ها مي باشد. كه از اين نظر با مكانيسم عمل كلر در فرايند گند زدایي متفاوت است.   با توجه به قدرت بالاي گند زدایي ازن در مقايسه با كلر وساير گندزدا ها ، زمان كمتري جهت تكميل فرايند گند زدایي نياز مي باشد. بررسي ها همچنين بيانگر توانایي بيشتر ازن در از بين بردن ويروس ها در مقايسه با كلر مي باشد.

ویژگی اکسیداسیون ازن

ازن مصارف زيادي در تصفيه آب آشاميدني از قبيل كنترل طعم و بو كنترل رنگ و حذف آهن و منگنز علاوه بر گند زدائي دارد. قدرت اين اكسيد كننده در شفاف سازي منابع آب با كيفيت پایين مانند آب هاي بازيافتي مهم مي باشد. ازن مواد معدني را بطور كامل اكسيد نموده وموجب ته نشيني وحذف آنها مي گردد. اهميت عمده ازن در قابليت شكستن تركيبات آلي همراه با آهن و منگنز مي باشد.
ازن در برطرف نمودن تركيبات آلي مولد رنگ ، قوي و موثر نشان مي دهد بطوريكه بعنوان يك عامل جلا دهنده خوب براي فاضلاب و حذف كننده رنگ در آب شرب كاربردهاي فراواني يافته است. ازن همچنين قادر است تركيبات فنوليك وديگر تركيبات مولد طعم را در آب شرب از بين ببرد.  تحقيقات نشان داده است كه ازن مي تواند آفت كشهاي مالاتيون وپاراتيون را كه تركيباتي سرطان زا وخطرناك هستند به اسيد فسفريك (بي خطر) تبديل نمايد.

دستگاه ازن ژنراتور - آب سازه

ازن ژنراتور چیست؟

ازن ژنراتور ، ازن ساز یا ازن زن دستگاهی است که با  استفاده از تزریق میزان مشخصی از گاز ازن برای عملیات ضد عفونی آب، هوا و تجهیزات و اشیای مختلف به کار می رود. این سیستم با روش های تخلیه الکتریکی (کرونا) یا اشعه UV با شکست اتم اکسیژن O2 به دو اتم O و پیوند آن با یک اتم اکسیژن دیگر، گاز ازن ناپایدار O3 را تشکیل می دهد. این دستگاه با نامهای دستگاه مولد ازن، پکیج تزریق ازن نیز میشناسند. استفاده از این سیستم با تکنولوژی جدید و بهبود عملکردش در دنیا به سرعت در حال گسترش است.

ازن تولید شده در دستگاه ازن ژنراتور مولکول غیر آلی با سه اتم اکسیژن است. ازن به شکل گاز در لایه بالایی جو زمین انباشته شده است و همه آن را به عنوان لایه محافظی در مقابل اشعه زیان آور ماوراء بنفش خورشید می شناسند. در واقع این گاز زمانی تشکیل می گردد که مولکولهای O2 توسط پرتوهای فرابنفش یا قوس الکتریکی به 2 اتم اکسیژن مجزا تفکیک می شود. این اتم های آزاد اکسیژن می توانند در گروه های سه تایی ترکیب شده و ازن را به وجود آورند.

امروزه با توجه به پیشرفت روزافزون دانش و تکنولوژی در استفاده از ازن ژنراتور، این گاز ناپایدار به عنوان قویترین اکسید کننده و ضدعفونی کننده شناخته شده است. از این رو از گاز ازن بواسطه دستگاه های تزریق ازن در زمینه تصفیه آب کارخانه های آب معدنی، تصفیه و ضدعفونی کردن آب استخرهای شنا، گندزدایی فاضلاب و پساب های صنعتی مانند: پتروشیمی، پزشکی، آزمایشگاهی، نساجی، دامداری و…. استفاده می گردد.

در واقع گاز ازن تولید شده توسط دستگاه ازن ساز به دلیل ساختار ناپایداری که دارد، پس از انجام ضدعفونی و گذشت زمان کوتاه به اکسیژن تبدیل می شود، لذا باقی مانده ای بر جا نمی گذارد. این خصوصیت خارق العاده ازن موجب استفاده گسترده آن شده و ازن را در گروه ضدعفونی کننده های ارگانیک قرار داده است.

خرید قیمت ازن ژنراتور قیمت ازن ژنراتور

انواع سیستمهای ازن ژنراتور

ازن ژنراتورها بر اساس روش تولید ازن به سه دسته زیر تقسیم می شوند:

 • تولید ازن با تکنولوژی پلاسما سرد:

در روش پلاسما سرد یونیزاسیون بین دو الکترود در دمای اتاق صورت می گیرد و توسط یک عایق از یکدیگر جدا می شوند و به این ترتیب گاز ازن تولید می گردد.

 • تولید ازن با استفاده از روش تخلیه الکتریکی کرونا:

ازن ژنراتورها بر اساس روش تخلیه الکتریکی کرونا با ایجاد یک میدان الکتریکی قوی و با هدایت هوا به داخل لوله تخلیه کرونا، ازن را تولید می کنند. از روش تخلیه الکتریکی جهت تولید ازن جهت مصارف صنعتی استفاده می شود.

 • تولید ازن با استفاده از روش اشعه ماورای بنفش:

در این روش با تاباندن اشعه ماورای بنفش (UV) به اکسیژن در داخل راکتور، ازن تولید می شود. ازن ژنراتور های با اشعه UV از ساده ترین روش های تولید ازن می باشد. نور ماورابنفش یا نور uv داری فرکانسی بالاتر از نور مرئی است. رنگ بنفش به عنوان رنگ بالاترین فرکانس نور مرئی است. نور ماوراء بنفش اصطلاحی است که ما به نور دارای فرکانس بالاتر از نور مرئی است، میدهیم.

طول موج نور مرئی با واحد نانومتر اندازه گیری می شود. هرچه طول موج افزایش می باید فرکانس نور کاهش میابد. نور مرئی دارای طول موجی بین 700-400 نانومتر است، در حالی که نور ماوراء بنفش در محدوده ی 380-100نانومتر ظاهر می شود. نور ماوراء بنفش در محدوده 240-160نانومتر از طریق فوتولیز مولکولهای اکسیژن، ازن را تولید می کند.

قیمت ازن ژنراتور

تفاوت کلر با ازن در تصفیه آب و فاضلاب

در بسیاری از دستگاه های تصفیه آب و فاضلاب، برای فرآیند تصفیه شیمیایی از کلر برای ضدعفونی و از بین بردن باکتری ها و مواد معدنی و فلزات استفاده می شود. با وجود تمام مزایایی که کلر به همراه دارد، به چند دلیل مهم نقش ازن در تصفیه فاضلاب و آب بیشتر می باشد که عبارتند از:

 • برخلاف کلر، استفاده از ازن در تصفیه خانه موجب تولید مواد مضر مانند تری هالومتان نخواهد شد
 • طبق تحقیقات صورت گرفته قدرت میکروب زدایی ازن 20-30 مرتبه بیشتر از کلر می باشد.
 • خاصیت اکسید کنندگی عناصر مختلف مانند آهن و منگنز در ازن بیشتر از کلر می باشد.
 • لخته سازی ازن نسبت به کلر بالاتر می باشد.
 • ناپایداری ازن بیشتر از کلر می باشد. به همین دلیل ذخیره سازی ازن نسبت به کلر سخت تر می باشد و باید سریعا پس از تولید مصرف گردد.

کاربرد سیستم ازن ژنراتور در صنایع گوناگون

 • تصفیه آب آشامیدنی: جایگزین مناسب برای سیستمهای گازی و مایع تزریق کلر و همچنین روشی مناسب جهت حذف آهن در مناطق با مقدار آهن بالا در آب مصرفی
 • صنایع کشاورزی و دامداری
 • صنایع شیلات و تولید آبزیان: حذف مواد آلی محلول و میکروب زدایی استخرهای پرورش آبزیان و کنترل رشد جلبک ها بر دیواره و کف استخر ها
 • پالایشگاه های نفت و گاز
 • تصفیه فاضلاب و شیرابه زباله
 • صنایع کاغذ سازی: جهت استفاده کمتر از مواد شیمیایی و کمک به حذف رنگ کاغذ
 • صنایع چرم سازی
 • صنایع غذایی و لبنی: استفاده در صنعت بسته بندی جهت افزایش طول عمر ماده مصرفی
 • صنایع فولاد سازی
 • صنایع آبکاری فلزات
 • استفاده در برج های خنک کننده: به منظور آنتی باکتریال کردن سطح داخلی پکینگ ها و لوله های انتقال آب خنک که باعث انتقال حرارت بهتر و سریعتر می گردد.

دستگاه ازن ژنراتور - آب سازه

عوامل موثر بر عملکرد ضد عفونی با گاز ازن

فاکتورهای متعددی بر فرآیند گندزدایی و عملکرد این مواد تاثیر می گذارند که مهمترین آن ها عبارتند از:

 • زمان تماس
 • غلظت یا دز ماده گند زدا
 • دمای فاضلاب: با تغییر دمای فاضلاب سرعت گند زدایی تغییر می کند.
 • pH فاضلاب : ازن در pH بالاتر سریع تر تجزیه می شود. در واقع افزایش  pH باعث کاهش ازن باقیمانده برای گند زدایی می شود.
 • غلظت مواد جامد معلق: مواد معلق برای باکتری ها مانند پناهگاه عمل می کنند و می توانند ازن مورد نیاز را افزایش دهند.
 • شدت و نحوه اختلاط: نوع ارگانیزم : تاثیر ازن بر باکتری ها متفاوت است. معمولا ویروس ها نسبت به باکتری ها مقاومت بیشتری در مقابل گند زدایی ازن دارند.

سایر اجزای فاضلاب

بسیاری از اجزای فاضلاب با ازن واکنش می دهند. بنابراین ازن به کار رفته بایستی به گونه ای تنظیم شود که باقیمانده ازن در دسترس برای گندزدایی کافی باشد. ترکیبات آلی و غیرآلی می توانند مقدار ازن مورد نیاز را افزایش دهند. ترکیبات احیا شده ی غیرآلی مانند نیتریت، سولفید، آهن و منگنز توسط ازن اکسید می شوند. اثر رنگ و مواد آلی که معمولا به صورت BOD و COD اندازه گیری می شود بر گند زدایی ازن متفاوت است.

قسمت های مختلف دستگاه ازن ژنراتور

معمولا با توجه به تکنولوژی ساخت سیستم های ازن ژنراتور قسمت های متنوعی در ساخت ازن ژنراتورها دخیل هستند، در زیر مهمترین اجزای تشکیل دهنده ازن ژنراتورها را بیان می کنیم:

 • واحد تامین هوا یا اکسیژن: هدف از این بخش، تهیه گاز خشک و خنک حاوی اکسیژن می باشد. انواعی از ژنراتورها از هوای خشک و یا اکسیژن خالص به عنوان منبع اکسیژن جهت تبدیل کردن اکسیژن به ازن استفاده می کنند. هوای به کار رفته باید خشک باشد، تا سبب میعان گازها در درجه حرارت حدود  ۶۵- درجه سانتی گراد شود، به این ترتیب ازن حداکثر اثر خود را داشته و سبب کاهش فرم اکسید نیتروژن که مسبب افزایش خوردگی است، می شود.
 • منبع انرژی الکتریکی: بیشتر اوقات منابع انرژی الکتریکی در فرکانس های پایین (۵۰-۶۰هرتز) و ولتاژهای بالای ۲۰۰۰۰ ولت بکار می روند. با پیشرفت تکنولوژی، مدل هایی با فرکانس ۱۰۰۰ الی ۲۰۰۰ هرتز و ولتاژ ۱۰۰۰ ولت بوجود آمدند، که در سیستم های آبی بزرگ مورد استفاده قرار می گیرند. اگرچه فرکانس های بالا در منابع انرژی تاثیر بیشتری دارند اما این سیستم ها هنوز به صورت وسیع در سیستم های ذخیره آب جوامع کوچک به کار نمی روند.
 • ژنراتور یا تولید کننده گاز ازن: سیستم های ازن ژنراتور مورد استفاده جهت تصفیه آب، ازن را در محل، تولید می کنند. تقریبا تمامی این سیستم های تولید ازن را با شارژ مجدد محصول توسط عبور از اکسیژن یا خنک کردن هوای بین دو عایق انجام می دهند.
 • واحد حذف گاز مازاد

دستگاه ازن ژنراتور - آب سازه

مزایای استفاده از ازن

 • ژنراتورهای ازن در مقایسه با سایر روش های تصفیه مقرون به صرفه هستند.
 • ازن یک گاز غیر سمی است که برای انسان و محیط زیست بی خطر است.
 • تصفیه با ازن می تواند برای تصفیه خانه های فاضلاب کوچک و بزرگ استفاده شود. آنها به کاهش میزان لجن تولید شده توسط تصفیه فاضلاب کمک می کنند.
 • عملکرد ژنراتورهای ازن آسان است و نیاز به نگهداری کمی دارند.
 • می توان از آنها برای تصفیه فاضلاب خام و تصفیه شده استفاده کرد.

معایب استفاده از ازن

 • تهیه ازن از نظر تکنولوژی پیچیده تر از کلر و اشعه ماورا بنفش است.
 • در غلظت کم نمی تواند بخوبی ویروس ها را از بین ببرد.
 • در فاضلاب های محتوای مواد معلق بالا BODقابل توجه میزان نیاز آن برای ضدعفونی کردن خیلی زیاد است.
 • چون ازن گاز سمی است لذا در تماس با آن با کارگران باید دقت کافی بعمل آید.
 • هزینه تولید ازن بالاتر از کلر و سایر روش های مرسوم گندزدایی است.
 • چون به شدت خورنده است در وسایل تهیه و انتقال آن باید از مواد ضد خوردگی استفاده نمود.
 • عمر کوتاه ازن در آب (معمولا 20-30 دقیقه)
 • استفاده از روشهای ثانویه گندزدایی در بعضی مواقع

منبع: آبسازه

2 دیدگاه

 1. سلام لطفا بفرمائید آیا دستگاه شما مقدار ازن تولیدی را اندازه گیری و نمایش میدهد؟ قابلیت اندازه گیری ازن را دارد؟

  1. سلام مهندس گندمکار عزیز
   برای دریافت مشاوره در ارتباط با قیمت و خرید این محصول لطفا مشخصات محصول مد نظر را به شماره واتساپ 09129512165 ارسال بفرمایید. در اسرع وقت کارشناسان ما با شما تماس می گیرند.

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است