جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

فرآیندهای تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب به روش بیولاک biolock یکی از انواع فرآیندهای تصفیه فاضلاب است که از لاگون و هوادهی گسترده در کنار هم استفاده می شود....
تصفیه فاضلاب به روش انعقاد الکتریکی EC یکی از موثرترین فرآیندهای تصفیه فاضلاب است که ترکیبی از انعقاد، شناورسازی و اکسیداسیون در آن اجرا میشود....
تصفیه فاضلاب به روش UAFB (Up Flow Anairobic Fixed Bed) یکی از انواع فرآیندهای تصفیه فاضلاب در شرایط کاملا بی هوازی به کمک باکتری ها...
تصفیه فاضلاب به روش usbf (Up flow Sludge Blanket Filtration) که با نام راکتور فیلتراسیون جریان رو به بالا با بستر کیک لجن یکی از...
تصفیه فاضلاب به روش IFAS یا راکتور بیولوژیکی هوازی با رشد چسبیده ثابت یکی از فرآیندهای موثر برای حذف مواد آلی به کمک باکتری ها...
تصفیه فاضلاب به روش MLE و LE دو تکنیک برای کاهش نیترات موجود در پساب ها به کمک میکروارگانیسم ها است. MLE یکی از فرآیندهای...
تصفیه فاضلاب به روش ABR یک سپتیک تانک بهبود یافته است که از یک سری بافل برای جدا سازی محفظه های آن استفاده می شود....
تصفیه فاضلاب به روش MBBR یا Moving Bed Biofilm Reactor یکی از انواع فرآنیدهای تصفیه بیولوژیکی فاضلاب هست که به عنوان جایگزین لجن فعال و...
تصفیه فاضلاب به روش A2O از روش های بسیار پیشرفته برای حذف نیتروژن و فسفر از فاضلاب است که در برخی از سیستم های تصفیه...
فرآیند تصفیه فاضلاب به روش RBC یا دیسک بیولوژیکی چرخ دوار، یک فرآیند تصفیه فاضلاب برپایه بیولوژیکی است که به روشی مشابه فیلتر چکنده عمل...
تصفیه فاضلاب به روش CAS یا لجن فعال متعارف یکی از قدیمی ترین فرآیندهای تصفیه فاضلاب است که با روش های بیولوژیکی آلاینده ها را...
روش هوادهی گسترده EAAS یا Extended Aerobic Activated Sludge، یکی از پر کاربرد ترین روش های تصفیه فاضلاب شهری و بهداشتی است. در این روش...

توضیحات

پیش از طراحی سیستم تصفیه فاضلاب باید عملکرد، روش و تجهیزات تصفیه فاضلاب را با توجه به دبی ورودی و بار آلودگی مورد بررسی قرار بدهیم، که آیا قادر به برآورده کردن نیاز کلی پروژه مطابق با معیار های کیفی می باشد یا خیر. همچنین سیستم فرایند تصفیه فاضلاب باید به گونه ای تعیین شود تا تغییرات آتی را هم از لحاظ بار هیدرولیکی و هم از لحاظ بار آلودگی پیش بینی کند و برای برآورده کردن انتظارات در آینده منعطف باشد.

پس برای تصفیه فاضلاب، ابتدا باید نوع روش و فرایند تصفیه فاضلاب را تعیین بکنیم.

متداول ترین فرایندهای تصفیه فاضلاب

  • فرایند هوادهی گسترده (EAAS)
  • فرایند بستر متحرک (MBBR)
  • فرایند بستر ثابت (IFAS)
  • فرایند چند مرحله ای A2O
  • و  غیره

عوامل موثر در انتخاب فرایند تصفیه فاضلاب

از عوامل موثر بر انتخاب فرایند تصفیه فاضلاب می توان به میزان بار آلودگی فاضلاب اشاره کرد. بار آلودگی فاضلاب با توجه به منشا آن تفاوت است. بنابراین شاخص های آلودگی مانند BOD، COD،TS،وجود فسفر و نیتروژن، وجود مواد شیمیایی و یا فلزات سنگین باید مورد آنالیز قرار بگیرد. چرا که روش تصفیه هر نوع فاضلاب با توجه با میزان آلودگی ورودی آن متفاوت است. مساحت در دسترس، ایجاد بو، ایجاد سر و صدا، مواد شیمیایی مصرف شده و امکان توسعه در آینده سایر پارامتر هایی است که باید پیش از انتخاب فرایند تصفیه فاضلاب، مورد بررسی قرار بگیرد.